Doorbraak van duurzaam in Den Haag?

Tegenlicht Meetup Hoogtepunt 3: Doorbraak van duurzaam. De 3e Helft
Tijdens de Tegenlicht Meetup ‘Doorbraak van Duurzaam’ zijn weTegenlicht Meetup Den Haag Doorbraak van duurzaam Tegenlicht Den Haag Meetup Pakhuis de Regah Pakhuis de Zwijger in Den Haag Bazaar of Ideas 3e Helft – geïnspireerd door het kleine eiland El Hierro dat op 100% duurzame energie draait – gaan nadenken over de vraag hoe we Den Haag ook 100% duurzaam kunnen maken. Wat is de rol van de politiek en vooral, wat kunnen we zelf doen? Terwijl de Haagse gemeenteraad discussieerde over een motie om de gemeentelijke organisatie over te laten stappen naar groene stroom, brainstormden wij over de vraag hoe we alle Hagenezen en Hagenaren op duurzame energie kunnen aansluiten. Aan creativiteit en kennis geen gebrek; duurzame idealen en kennis over de duurzame energiebronnen werden gemakkelijk gekoppeld aan ideeën om de werkgelegenheid in Den Haag te vergroten. In de 3e helft aan de ‘Bar of Ideas’ werden deze ideeën nog een stap verder gebracht. Inspiratie en enthousiasme leidde tot een ‘Call for Action’: laten we Den Haag 100% duurzaam maken!

Wil je meedenken hoe Den Haag net zo duurzaam kan worden als El Hierro? Schrijf je hieronder dan in voor de GanzeLab-sessie van Pakhuis de Regâh *.*

Advertentie

Duurzame longreads nav Tegenlicht Doorbraak van Duurzaam

Duurzame energie is bijna goedkoper dan energie uit fossiele brandstof. Vijf uitgebreide artikelen verkennen of daarmee de transitie ook zeker is.

Duurzaam opgewekte energie is bijna goedkoper dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Betekent dat ook dat iedereen meteen overschakelt naar groene energie? VPRO Tegenlicht selecteerde vijf uitvoerige artikelen die elk met een eigen perspectief naar deze transitie kijken en nog een heel mooi portret als bonusartikel.

1: Wereldwijd zonder fossiele brandstoffen

Kunnen we de economie van meer en groei handhaven als we niet radicaal overschakelen op duurzame energie? Larry Elliott gebruikt in dit uitstekende en uitvoerige artikel het dystopische toekomstbeeld uit het boek The Bone Clocks van schrijver David Mitchell. Daarin beschrijft hij een grimme toekomst waarin de kusten van Amerika overstromen door stijgende zeespiegels, kerncentrales falen, een gebrekkig elektriciteitsnetwerk en een tekort aan voedsel en medicijnen.

In het artikel Can the world economy survive without fossil fuels? analyseert de economieredacteur van de Guardian of die toekomst vermeden kan worden en op welke manier. Is het nodig dat de koers van de volledig groenen gevolgd moet worden en moet het roer radicaal om of zijn er andere wegen te bewandelen? In dit uitgebalanceerde en uitvoerige artikel is één ding duidelijk: er moet iets gebeuren en snel ook. De effecten van fossiele energie beperken, overschakelen op groene energie en minder energie verbruiken.

Elliott geeft een overzicht van de situatie wereldwijd, kijkt naar de gevolgen van opkomende economieën in India en Afrika en stelt de vraag of het Westen niet meer een voorbeeldfunctie moet hebben. Uiteindelijk is het artikel helder: de enige die kan voorkomen dat we in dystopische toekomst van Mitchell eindigen, zijn wij zelf. Als we dit probleem niet heel snel veel serieuzer nemen en er oplossingen voor bedenken (en uitvoeren!), dan wordt die toekomst uit The Bone Clocks een stuk minder fictie.

Dit artikel uit april 2015 is een goed begin om een overzicht te krijgen van de wereldwijde situatie voor energieverbruik. Hoe realistisch is de omschakeling naar duurzame energie en welke horden moeten genomen worden?

Can the world economy survive without fossil fuels?, Larry Elliott (Guardian)
circa 5.300 woorden, geschatte leestijd: 26 minuten

2: Zon of kolen, de keuze van India

India is een land in opkomst en staat voor een keuze: investeert het in kolen als bron van toekomstige energie? Of gaat het voor zonne-energie. Het kan een keuze zijn die gevolgen heeft voor de rest van de wereld. De rest van de wereld volgt India daarom op de voet, maar India wil dat ze meebetalen aan een duurzame oplossing voor hun energieprobleem. De problemen waar India tegenaan loopt, laten goed zien hoe moeilijk de transitie naar duurzame energie is.

Het artikel ‘Solar or Coal? The energy India picks may decide earth’s fate‘ van Charles Mann verscheen in het decembernummer van Wired. In het artikel beschrijft hij uitvoerig welke belangen er in India spelen bij het kiezen van een energiebron. Geld is een belangrijke factor. Het land kan niet beide opties betalen en zal moeten kiezen voor één van beiden. Minister-president Narendra Modi verdedigde in eerste instantie zonne-energie, maar schuift nu op richting kolen.

Grote velden met zonnepanelen lijden onder de omstandigheden in India en moeten schoongewassen worden met water, wat de energie duur maakt. Opslag van de energie is een probleem, de energie in elke uithoek van het land krijgen is praktisch onmogelijk en daarmee is het aandeel van zonne-energie nog steeds erg klein. Aangezien Modi de bewoners van India elektriciteit heeft beloofd, schuift de minister-president nu op richting kolen.

Er is echter nog een derde alternatief: kleinschalige opwekking van energie op het platteland van India. Waardoor de inwoners samen een energienetwerk vormen. Verschillende initiatieven proberen dat en Mann beschrijft in zijn artikel het bedrijf Selco. Welke van de drie alternatieven de belangrijkste bron van energie voor India wordt, kan consequenties voor de hele wereld hebben.

Dit artikel geeft een overzicht van welke factoren invloed hebben op de keuze van India voor zonne-energie of kolen. Een keuze met wereldwijde gevolgen.

Solar or Coal? The energy India picks may decide earth’s fate, Charles Mann (Wired)
circa 5.500 woorden, geschatte leestijd: 27 minuten

3. Afscheid van kolen in China

Terwijl India nog op twee benen hinkt, is in China de keuze gemaakt: het land wil afscheid nemen van kolen en overschakelen op duurzame energie. Brad Plumer beschrijft voor Vox.com dat de uitvoering van deze keuze niet eenvoudig is. Het artikelThe real war against coal is hapening in China right now is uit maart 2016.

Plumer beschrijft dat China in 2012 nog goed was voor het verbranden van net zoveel kolen als de rest van de wereld gecombineerd. Die consumptie van kolen is afgevlakt en in 2015 voor het eerst zelfs gedaald. Alleen is die daling slechts ten dele veroorzaakt door beleid. Voor driekwart is de daling toe te schrijven aan de verminderde groei van de Chinese economie. Minder economische inspanning betekent een lagere vraag naar kolen.

De verwachting is dat China verder doorgroeit naar een diensteneconomie en minder gaat leunen op de zware industrie. In het artikel suggereert Plumer dat de vraag naar kolen in China de komende vijf jaar stabiel blijft en dan gaat dalen. Intussen speelt er nog iets anders. Omdat het economisch minder goed gaat, worden lokale overheden gestimuleerd om groei te realiseren. Veel bouwprojecten worden goedgekeurd en die worden niet allemaal even strikt gecontroleerd.

Uit een rapport van Greenpeace blijkt dat op die manier de bouw van 210 nieuwe kolencentrales zijn goedgekeurd. Als die daadwerkelijk gebouwd worden, dan ondermijnt dat volledig de overige inspanningen van de centrale overheid om de uitstoot van de kolenindustrie te verminderen. De vraag is echter of de centrales daadwerkelijk gebouwd worden. Het artikel van Plummet is doorspekt met grafieken, verwijzingen naar rapporten en naar eerdere artikelen.

BONUS: Wil je zien hoe omvangrijk de kolenindustrie in China is en wat de gevolgen ervan zijn? Duik dan in deze uitmuntende interactieve productie van The Guardian: The coal boom choking China. Een prachtige combinatie van tekst, grafieken, video en audio. Dan begrijp je meteen hoe complex het is om deze Chinese kolenindustrie aan banden te leggen, laat staan volledig te ontmantelen.

Het artikel van Vox.com geeft een actuele stand van zaken over de Chinese inspanningen om over te schakelen op hernieuwbare energie.

The real war against coal is happening in China right now, Brad Plumer (Vox.com)
circa 1.750 woorden, geschatte leestijd: 9 minuten

4. Nederland kan en moet duurzamer worden

De gevolgen van energiebronnen in China en India hebben weliswaar wereldwijde invloed, maar wat is de situatie in ons kleine Nederland? Jelmer Mommers en Marc Chavannes schuiven namens De Correspondent aan een groene tafel met Marjan Minnesma, Jan Paul van Soest, Jeroen de Haas en Faiza Oulahsen. Samen met deze boegbeelden van duurzaam Nederland praten ze in tien bedrijven over de situatie in en mogelijkheden van Nederland. Voor wie die tien bedrijven niet genoeg zijn, is het artikel voorzien van talloze links en bronnen met nog meer informatie.

Het artikel Zo kan Nederland duurzaam worden (volgens deze vier groene koplopers) is prettig geschreven en verkent wat de overheid kan en zou moeten doen, welke rol de markt heeft en wat burgers zelf kunnen doen. Minnesma praat mee als directeur van Urgenda, organisatie voor duurzaamheid en innovatie, Oulahsen is klimaatcampaigner voor Greenpeace, Van Soest is duurzaamheidsadviseur en De Haas is bestuursvoorzitter van energiebedrijf Eneco.

Het artikel beschrijft hoe de Nederlandse overheid veel meer zou moeten doen. Gebrekkige keuzes, een niet-aflatend vertrouwen in marktwerking en onderschatting van het probleem, zorgen ervoor dat de situatie verre van optimaal is. Voor onszelf, Nederlandse burgers, geldt dat ook: we onderschatten het probleem schromelijk. Mogelijk zou een ramp iedereen wakker kunnen schudden, maar dat is niet wenselijk. En zelfs dan is het nog maar de vraag: Sandy zorgde in de Verenigde Staten ook niet voor verandering. De effecten van een ramp zijn hier vermoedelijk ook kleiner dan in landen als Bangladesh of Afrika.

Het artikel eindigt dan ook niet geheel rooskleurig. Het meest positieve is nog dat Van Soest gezien zijn leeftijd die rampscenario’s vermoedelijk niet mee hoeft te maken. Hoewel dat geen excuus is om niks te doen, beaamt Van Soest zelf. Verder vestigen de vier groene koplopers hun hoop vooral op een gedecentraliseerd energienetwerk waarbij mensen zelf energie opwekken. Dezelfde hoop als in India dus.

De Correspondent beschrijft een gesprek met vier duurzame koplopers die samen een goed beeld geven van de huidige situatie in Nederland en de mogelijkheden waarop ons land duurzamer kan worden.

Zo kan Nederland duurzaam worden (volgens deze vier groene koplopers), Jelmer Mommers (De Correspondent)
circa 5.700 woorden, geschatte leestijd: 28 minuten

5 – Dilemma’s voor (Amerikaanse) consument

The New Yorker biedt een uitvoerige inkijk in de dilemma’s van overschakelen op duurzame energie voor consumenten. Daarmee geeft het artikel Power to the peoplevooral een goed beeld van de Amerikaanse energiemarkt. Veel van de dilemma’s en oplossingen komen overeen voor de Nederlandse markt, zoals te zien is in degelijknamige aflevering van VPRO Tegenlicht.

Bill McKibben van het Amerikaanse magazine begint met een beschrijving van een ontzettend normaal gezin die hun hele huis duurzaam maken. In een paar dagen verlagen ze de energie voetafdruk van hun huis met 88 procent, zonder nettokosten. Juist dat deze Borkowskis zo doodnormaal zijn, maakt deze omschakeling zo bijzonder, volgens McKibben.

Diezelfde saaie normaalheid is juist een probleem voor energiebedrijven. Daar zijn jonge innovatieve geesten nodig, maar veel van de bedrijven worden bestuurd door mensen die bijna aan hun pensioen toe zijn en niet ver vooruit willen kijken. Klanten worden gezien als elektriciteitsmeters en er moet vooral op dezelfde voet doorgegaan worden met geld verdienen.

Het artikel beschrijft de weerstand van de elektriciteitssector, waar ook het project Solar City in Phoenix mee wordt geconfronteerd. Zonne-energie wordt actief tegengewerkt met lobbyisten, reclamespots en verhoogde tarieven. The New Yorker spreekt onder anderen met Lyndon Rive, CEO van Solar City en de neef van Tesla-topman Elon Musk. De Powerwall van Tesla, een batterij voor huizen, wordt ook besproken. Het product is zo gewild, dat de fabriek in aanbouw nu al uitgebreid moet worden.

Dit artikel is aan de lange kant, maar erg beeldend geschreven. Het geeft inzicht in de Amerikaanse energiemarkt en beschrijft de dilemma’s voor consumenten om over te stappen op duurzame energie.

Power to the people, Bill McKibben (The New Yorker)
Circa 5.100 woorden, geschatte leestijd: 25 minuten

BONUS – Energie in je broekzak

Wat is na de transistor de belangrijkste uitvinding van afgelopen zestig jaar? Dankzij deze innovatie leest u dit artikel wellicht in de trein, op vakantie of thuis op de bank. We hebben het over de lithium-ion batterij, de uitvinding die ervoor zorgde dat de computer zich in het dagelijkse leven kon nestelen.

Maar 35 jaar na de uitvinding van de lithium-ion-batterij rust de maker ervan, John Goodenough, niet op zijn lauweren. De elektrische auto concurreert in prijs nog steeds niet met de de ouderwetse benzinemotor. Wind- en zonne-energie worden niet efficiënt genoeg opgeslagen. Gelukkig werkt Goodenough aan een superbatterij: “I’m only 92, I still have time to go”.

Het artikel beschrijft hoe Goodenough zijn leven besteedde aan het uitvinden van de lithium-ion-batterij. Een nieuw soort superbatterij – waar Goodenough een idee voor heeft maar niet wil prijsgeven – zou zestig procent meer energie opleveren dan de huidige batterij. Elon Musk verkoopt zijn auto’s volgens Goudenough enkel aan rijke mensen in Hollywood (maar heeft aangekondigd in 2018 auto’s voor 35.000 dollar te willen verkopen).

Goodenough stelt dat we nog ongeveer twintig jaar hebben om dit energievraagstuk op te lossen. Mocht Goodenough doodgaan voordat hij (opnieuw) slaagt, dan hoeven we volgens de natuurkundige niet te vrezen. “There are a lot of people working, and none of them is stupid. I don’t say I’m the only one who can solve the problem.”

Dit prachtige portret van QZ.com laat zien dat je ook na je negentigste nog bezig kunt zijn met oplossen van problemen van de toekomst.

The man who brought us the lithium-ion battery at the age of 57 has an idea for a new one at 92, Steven LeVine (QZ.com)
Circa 4.500 woorden, geschatte leestijd: 22 minuten

Hoogtepunt 3: Doorbraak van duurzaam Donderdag 09 juni 2016

De komende vijf weken gaan we de meest besproken afleveringen van Tegenlicht seizoen 2015/2016 nog een keer bekijken en behandelen. Dit keer Hoogtepunt 3: Doorbraak van duurzaam

Donderdag 09 juni 19:00 – 22:00 uur Hoogtepunt 3: Doorbraak van duurzaam
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag.
Entree: Gratis. Wel graag hieronder aanmelden

Het staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: duurzame Tegenlicht Meetup Den Haag Doorbraak van duurzaam Tegenlicht Den Haag Meetup Pakhuis de Regah Pakhuis de Zwijger in Den Haag Bazaar of Ideasenergie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische. En dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen.

Over de Tegenlicht Meetups in Den Haag
Tegenlicht zet aan tot nadenken en discussie. Iedere week op donderdagavond kun je meedoen aan die discussie. In Bazaar of Ideas ga je in gesprek met andere Hagenaars & Hagenezen over belangrijke maatschappelijke thema’s van dit moment aan de hand van de Tegenlicht documentaires van de VPRO. Actueel, met het oog op de toekomst en – als het even kan – ingebed in de Haagse context.

Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag.
Entree: Gratis. Wel graag hieronder aanmelden

Programma Tegenlicht Meetup Den Haag
18:45 uur Inloop
19:00 uur Tegenlicht Uitzending (nog een keer) kijken 
20:15 uur Start van de Meetup
21:30 uur Borrelen en babbelen @ de ‘Bar of Ideas’ 😉

Longread Tegenlicht Uitzending Doorbraak van duurzaam
Nu duurzame energie goedkoper aan het worden is dan energie uit fossiele brandstoffen, voltrekt zich een omslag naar een wereld zonder CO2-uitstoot.

Het staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische. En dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen.

In landen als Brazilië, Australië, Chili en delen van de Verenigde Staten is de overweging om over te gaan op duurzame energie nu al een puur economische geworden. De komende jaren zal de prijs van zonne- en windenergie in snel tempo verder dalen.  En daarna zal het aantal landen waar het omslagpunt voor duurzame energie doorbroken wordt bereikt, verder toenemen.

Verrassende nieuwkomer is Marokko waar de overheid verwacht in 2020 al meer dan 40 procent van de elektriciteitsvraag met zonne-energie te kunnen voldoen. In Spanje is zonne-energie al goedkoper maar de verwachting is dat dat binnenkort ook voor windenergie zal gelden. Duitsland verwacht in 2017 het duurzame omslagpunt te bereiken. Nederland laat voorlopig nog even op zich wachten.

Rol van China
Eén van de belangrijkste aanstichters van de scherpe prijsdalingen van met name zonne-energie is China. Niet nieuwe technologische doorbraken, maar een enorme schaalvergroting blijkt voldoende om de prijs van van zonnepanelen zo te laten dalen dat de elektriciteit ervan goedkoper is dan die opgewekt met kolen en gas.

De producenten van zonnepanelen in China vergroten voortdurend hun capaciteit en kwaliteit. Maar het zijn niet alleen de producenten die daarvoor verantwoordelijk zijn: de Chinese overheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de snelle prijsdaling van duurzame energie over de hele wereld.

Steeds goedkoper
Nu duurzame energie meer een economische keuze wordt, schuiven honderden miljarden aan investeringen in de richting van zon en wind. Wall Street en de Londense City ontwikkelen nieuwe financiële producten om de kosten van financiering voor duurzame energie goedkoper te maken, en versterken daarmee de dalende prijzen van duurzame energie.

Michael Liebreich, econoom en oprichter van Bloomberg New Energy Finance, beschrijft hoe goedkoop elektriciteit uit duurzame bronnen de komende jaren zal worden. Liebreich geeft zelf het goede voorbeeld; zijn huis in het sjieke Londense Notting Hill produceert energie, in plaats van energie te gebruiken.

Liebreich is niet de enige die het denken ziet veranderen rond duurzame energie. Op de World Future Energy Summit in Abu Dhabi gaat het gesprek steeds vaker over zonnepanelen en windmolens, in plaats van kolencentrales en boorplatforms. Al meer dan de helft van de nieuwe investeringen in energie gaat naar windmolens, waterkracht en zonnepanelen.

Groene toekomst
Om voor te kunnen stellen hoe een wereld eruit zou kunnen zien waarin duurzame energie goedkoper is dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen moet er nog één belangrijke horde worden genomen: hoe gaan we om met de pieken in duurzame energie. En wat doen we als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Batterijen zijn nog duur. Robin Berg ziet een oplossing: de batterijen van elektrische auto’s gebruiken om een overschot op te slaan en in te zetten waar nodig.

Met tweehonderd elektrische auto’s in de Utrechtse wijk Lombok verwacht hij de hele wijk van voldoende stroom te kunnen voorzien. Op het Canarische eiland El Hierro, dat dankzij een ingenieuze opslagmethode al grotendeels op duurzame elektriciteit draait, denken ze na over de volgende stap: Alle benzineauto’s van het eiland halen en vervangen voor elektrische auto’s. Een wereld zonder CO2-uitstoot.

 

 

Van bezit naar gebruik.. 10 grote vragen die we moeten gaan beantwoorden #circulaireeconomie

Van bezit naar gebruik..10 grote vragen die we moeten gaan beantwoorden 
De circulaire economie is gebaseerd op het sluiten van ketens en het verlengen van cycli. Daarmee ontstaat een betere balans tussen economische, ecologische en sociale groei. Een circulaire economie is een industriële, veerkrachtige economie die verbruik waar mogelijk verruilt voor gebruik. Dat biedt kansen. De circulaire economie kan Nederland 50.000 arbeidsplaatsen en jaarlijks 5 miljard euro opleveren¹. Maar om die kans voor de BV Nederland te benutten moeten we 10 Grote Vragen oplossen.

10-Grote-Vragen-voor-de-Circulaire-Economie-Infographic-Circulaire-Economie-Het-Groene-BreinINFOGRAPHIC-02

Dank aan het Groene Brein voor de heldere infographic

Hoogtepunt 2: Einde van bezit

De komende vijf weken gaan we de meest besproken afleveringen van Tegenlicht seizoen 2015/2016 nog een keer bekijken en behandelen. Dit keer Hoogtepunt 2: Einde van bezit

Tegenlicht Meetup Den Haag Hoogtepunt 2: Einde van bezit
Donderdag 02 juni 2016, 19:00 – 22:00 uur
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden

Tegenlicht Meetup Den Haag Einde van bezit met Thomas Rau Tegenlicht Den Haag Meetup Pakhuis de Regah Pakhuis de Zwijger in Den Haag Bazaar of IdeasWe staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering.
Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen loopt op zijn eind. We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. Wel de lusten, niet de lasten: ‘Don’t own, enjoy!’ Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie en voor economische groei? Een VPRO Tegenlicht Lab met Thomas Rau, de meest radicale bouwmeester van Nederland.

Wil je graag meedoen? Meld je hieronder even aan

Over de Tegenlicht Meetups in Den Haag
Tegenlicht zet aan tot nadenken en discussie. Iedere week op donderdagavond kun je meedoen aan die discussie. In Bazaar of Ideas ga je in gesprek met andere Hagenaars & Hagenezen over belangrijke maatschappelijke thema’s van dit moment aan de hand van de Tegenlicht documentaires van de VPRO. Actueel, met het oog op de toekomst en – als het even kan – ingebed in de Haagse context.

Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag.
Entree: gratis wel graag hieronder aanmelden

Programma Tegenlicht Meetup Den Haag
18:45 uur Inloop
19:00 uur Tegenlicht Uitzending (nog een keer) kijken 
20:15 uur Start van de Meetup
21:30 uur Borrelen en babbelen @ de ‘Bar of Ideas’ 😉

Hoogtepunt 1: TTIP – Recht van de sterkste

De komende vijf weken gaan we de meest besproken afleveringen van Tegenlicht seizoen 2015/2016 nog een keer bekijken en behandelen.

Met om te beginnen op donderdag 26 mei; Hoogtepunt 1: TTIP – Recht van de sterkste

Tegenlicht Meetup Den Haag Hoogtepunt 1: TTIP: Recht van de sterkste
Donderdag 26 Mei 2016, 19:00 – 22:00 uur
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden

Is het voorgenomen vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa een gunstig handelsbelang of een bedreiging voor onze democratie?

Het voorgenomen vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa (TTIP) leidt tot zorgen over
Tegenlicht Meetup Den Haag TTIP Recht van de sterkste Hoogtepunt 1 Tegenlicht Den Haag Meetup Pakhuis de Regah Pakhuis de Zwijger in Den Haag Bazaar of Ideas LARGEhet Europese zelfbeschikkingsrecht. Meest omstreden onderdeel van TTIP is ISDS, het ‘Investor State Dispute Settlement’. ISDS geeft bedrijven de mogelijkheid om overheden aan te klagen wanneer die hun investeringen schaden. Maar zijn de claimbeluste investeringsadvocaten een bescherming van onze handelsbelangen of een bedreiging voor onze democratie?

Op de website van VPRO Tegenlicht vind je meer info over dit onderwerp en/of deze uitzending

Wil je graag meedoen? Meld je hieronder even aan

Over de Tegenlicht Meetups in Den Haag
Tegenlicht zet aan tot nadenken en discussie. Iedere week op donderdagavond kun je meedoen aan die discussie. In Bazaar of Ideas ga je in gesprek met andere Hagenaars & Hagenezen over belangrijke maatschappelijke thema’s van dit moment aan de hand van de Tegenlicht documentaires van de VPRO. Actueel, met het oog op de toekomst en – als het even kan – ingebed in de Haagse context.

Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag.
Entree: gratis wel graag hieronder aanmelden

Programma Tegenlicht Meetup Den Haag
18:45 uur Inloop
19:00 uur Tegenlicht Uitzending (nog een keer) kijken 
20:15 uur Start van de Meetup
21:30 uur Borrelen en babbelen @ de ‘Bar of Ideas’ 😉

De hoogtepunten van Tegenlicht seizoen 2015/2016

De komende vijf weken gaan we de 5 meest besproken afleveringen nog een keer bekijken en behandelen. Hieronder het overzicht van de programmering van de Tegenlicht Meetup in Den Haag voor de komende weken:

Donderdag 26 mei 19:00 – 22:00 uur Hoogtepunt 1: TTIP – Recht van de sterkste
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden

TTIP - Recht van de sterkste

Donderdag 02 juni 19:00 – 22:00 uur Hoogtepunt 2: Einde van bezit
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden
Einde van bezit

Donderdag 09 juni 19:00 – 22:00 uur Hoogtepunt 3: Doorbraak van duurzaam
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden
Donderdag 16 juni 19:00 – 22:00 uur Hoogtepunt 4:  Rendement van geluk
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden

Rendement van geluk

Donderdag 23 juni 19:00 – 22:00 uur Hoogtepunt 5: Volk, macht en Varoufakis
Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag. Entree: gratis wel graag aanmelden
volk, macht en Varoufakis